Plaisir d'amour

From the blog

New CD ‘Nachtvlucht’

The new CD is finished!
17 tracks: traditional tunes from various countries, original compositions, songs, this CD has it all.
You can find all the info, listen to part of the tracks and download it from our discography.
The CD can be ordered through the contact form (15 euro, including sending costs in the Netherlands), downloaded from CDbaby, or come to one of our concerts where you can buy the CD from us personally.

Tracklist:
1. Stensele Polska / Blomgrens Polska
trad. Swedish – Celtic harp, violin
Stensele is a village in the North of Sweden. Blomgrens was named after its composer.

2. Ne Chomin Ket Da Sonjal / Ridee A Six Temps / Tri Martolod
trad. Breton – Celtic harp, violin
‘I won’t stay dreaming’ is the title on this first song, played as an instrumental piece. This song goes into a dance, which leads to another song with the name ‘three sailors’. The last song is also instrumental, and played more like a dance than the traditional song it is. Tri martolod is the result of living tradition: you here something and years later you play it totally different from the original.

3. Vom Truge
voice, violin, Celtic harp and psaltery
From the manuscript of princess Sophie von Nassau-Saarbrucken. This song appealed to Anouk because her two favorite pastimes are mentioned in it: music and spinning yarn.

Warum bin ich nicht der Rasen,
der empfängt in schöner Nacht,
meine Schäferin zum Schlafe,
den die Liebe wohl bewacht?
Warum bin ich nicht die Brise,
streichelnd über ihren Bauch,
unter ihrem Fuß die Wiese
und in ihrem Mund der Hauch?

Warum bin ich nicht die Welle,
die im Schoße sie empfängt,
warum bin ich nicht die helle
Kette, die sie um sich hängt?
Warum bin ich nicht der Spiegel,
der ihr schönes Antlitz zeigt,
ihren Augen dieses Siegel
ihrer Pracht entgegenneigt?

Warum bin ich nicht die Laute,
über die ihr Finger schwirrt?
Zärtlich klingt mir die vertraute
Stimme, die das Herz verwirrt.
nur ein zupfen dieser Schönen
nähme mich sogleich hinfort
und alle meine Saiten tönen,
mit den ihren im Akkord.

Warum bin ich nicht die Spindel,
ich könnte immer bei dir stehn,
und in einem süßem Schwindel,
würde ihre Hand mich drehn?
Warum bin ich nicht der Rocken,
den sie feuchtet mit dem Mund,
ich wäre nie verdorrt und trocken,
ich wäre glücklich und gesund?

4. Maksum
comp. Jos Koning
violin, Celtic harp
Based on two swinging violin riffs Jos composed for his advanced students.

5. Kost Ar C’hoad
trad. Breton
violin, Celtic harp
A complicated dance with swinging music that Plaisir d’amour prefers to play rather than dance…

6. Isabelle
trad. Flemish
voice, Celtic harp, psaltery
A simple song from the Flemish industrial revolution, presenting the workers’ hardship. A girl is asked some questions: what did you eat today? A fish with yellow stripes. Where did you catch that? In a cellar. What do you wish for your mother? An oven to bake in. What do you wish for your brother? A woman like my mother. What do you wish for yourself? A spade to dig my grave…

Isabelle mijn dochterke
Waar hebde gij leren naaien?
Te Gent al bij mijn moeje
Hoe leid, hoe leid, hoe leider is ‘t mijn

Isabelle mijn dochterke
Wat hebde gij daar gegeten?
Een vis met gele strepen
Hoe leid, hoe leid, hoe leider is ‘t mijn

Isabelle mijn dochterke
Waar he’n ze dat viske gevangen?
In een kelderke met een tange
Hoe leid, hoe leid, hoe leider is ‘t mijn

Isabelle mijn dochterke
Wat jonde gij aan uwe moeje?
Een oven om in te gloeien
Hoe leid, hoe leid, hoe leider is ‘t mijn

Isabelle mijn dochterke
Wat jonde gij aan uwen broeder?
Een vrouwe gelijk zijn moeder
Hoe leid, hoe leid, hoe leider is ‘t mijn

Isabelle mijn dochterke
Wat jonde gij aan uwen zelve?
Een spaadje om mij te delven
Hoe leid, hoe leid, hoe leider is ‘t mijn

7. Motjesdans
comp. Jos Koning
violin, Celtic harp
Moths (motjes) are drawn to the fire…where they perish. A melody taken from the series ‘Miriams Middernacht Melodieen’ (Miriams Midnight Melodies) which Jos composed for his girlfriend.

8. Nachtvlucht
comp. Jos Koning
Nachtvlucht means Night flight. No, this is not a cheap airline flight, it is a flight of seabirds seen by twilight along the sea’s horizon, flying to an unknown destination.

9. Femtusen Man / Tullpolskan
trad. Swedish
voice, violin, Celtic harp
Jos lived in Dalarna for about 15 years, which is where this song is from. The song mocks the peasants of the 15th century peasant revolts in the Dalarna region. The dance that follows is from the same region.

Femtusen man från dalorten sprang
Med spikslagna skor och klubbar i sin hand
Tä att försvara landom
Och somliga gick och somliga sprang
Och somliga kommo alls inte fram
Somliga tratt på hälom
Tiralalali tiralalala
Somliga tratt på hälom

En skilling bank och två bullar bröd
Vill inte dom leva får dom nog dö
Så sjöngs det upp i Bäsna

10. Little Cascade
trad. Scottish
viola d’amore, Celtic harp
The tune is attributed to captain MacLennon, who claims to have written it after an experience of being tortured with dripping water in a prisoner of war camp in WO I. If this is true? It might have also been a London hotel room with a leaky tap…

11. O Dag, O Langgewenste Dag
trad. Dutch
voice, viola d’amore, Celtic harp
A sailor’s girlfriend is happy to go see her man when he arrives from his voyage. However, she has her doubts on his loyalty, especially when he doesn’t seem to remember the letters she wrote. She demands her lover to choose between herself and the sea.

O dag, o langgewenste dag,
daar menig mensch na wenschen mag,
ons scheepjes komen binnen.

‘t Is voor Helvoet of Rotterdam,
dat mijnen zoetelief aankwam?
Ik scheyden uyt met spinnen.

‘k Schopte het spinwiel aan de kant,
en stak het in de ligten-brand,
ja ik schopte ‘t met mijn voeten.

Ik wil gaan kijken naar de schuyt,
of daar mijn zoetelief komt uyt,
hoe minlijk zal ‘k hem groeten.

Wie hoor ik kloppen aan mijn deur,
bent u’t beminde serviteur?
Welkom zo moet gy wezen.

Hoe minlijk was die eerste brief,
die ik u schreef mijn zoetelief,
hebt gy die wel doorlezen?

O ja, mijn lief, mijn waardepand,
dat zoete schriftje van uw hand,
dat was tot mijn vermaken.

Maar toen ik kreeg die laatste brief,
van uwen hand mijn zoetelief,
verstond ik eerst die zaken.

Ach lief wat hebt gy in uw zin,
wilt gy dan weer het zeegat in,
of wilt gy met my paaren?

Zo haald uw zeyltje spoedig in
en doet nu naar uw vrijsters zin
dan hoeft gy niet te varen.

Een vrouw zy is geen vrijster meer,
zy is geen meester van haar eer,
zy mag geen lonkmans minnen.

Maar als het ja-woord is gezeyd
dan is voorgoed die knoop geleyd
die niet en is te ontbinden.

12. Monaghan’s / Tam Lin
trad. Irish / trad. Scottish
violin, Celtic harp
When Jos played the first tune for her, Anouk recognised it as being a bastardized version of Monaghan’s jig. It is followed by audience favorite Tam Lin reel.

13. Kickis Brudvals
comp. Olle Moraeus
violin, Celtic harp
A marriage waltz from Sweden, composed by Olle Moraeus from Orsa.

14. Fyn Swyntie
comp. Jos Koning
violin, Celtic harp
In 2012 Jos composed this tune as a Hanter Dro (circle dance from Brittany).

15. Een Boom In Het Vondelpark
lyrics: M. Vasalis
comp. Jos Koning
voice, violin, Celtic harp
The lyrics are a poem by well-known Dutch poet M. Vasalis. They tell the dramatic story of a tree being felled in the Amsterdam Vondelpark.

Er is een boom geveld met lange groene lokken.
Hij zuchtte ruisend als een kind
terwijl hij viel, nog vol van zomerwind.
Ik heb de kar gezien, die hem heeft weggetrokken.

O, als een jonge man, als Hector aan de zegewagen,
met slepend haar en met de geur van jeugd
stromende uit zijn schone wonden,
het jonge hoofd nog ongeschonden.
De trotse romp nog onverslagen.

16. Wakker Blijven
comp. Jos Koning
violin, Celtic harp
The title, meaning ‘Stay Awake’ is good advice to any harpists playing this tune: it is an endless shifting of levers!

17. Bruremarsj Fra Norge
trad. Norwegian
viola d’amore, Celtic harp
A bridal march from Norway. These marches are quite solemn: the family sees their daughter off to her future husband’s village. It may take years before they see her again!

Have your say