Plaisir d'amour

Uit het blog

Nieuwe CD ‘Nachtvlucht’

De nieuwe cd ‘Nachtvlucht’ is klaar!
17 tracks: traditionals uit verschillende landen, eigen composities, liederen, deze cd heeft het allemaal.
Alle informatie over de cd, beluisteren van fragmenten en downloaden kan via de discografie.
De cd is te bestellen via het contactformulier (15 euro, inclusief verzendkosten in Nederland), te downloaden via CDbaby, of kom naar een van onze concerten waar u de cd persoonlijk bij ons kunt kopen.

Tracklist & Teksten:
1. Stensele Polska / Blomgrens Polska
trad. Zweeds
Keltische harp, viool
Stensele is een dorp in het noorden van Zweden. Blomgrens was de favoriet of compositie van muzikant Blomgren.

2. Ne Chomin Ket Da Sonjal / Ridee A Six Temps / Tri Martolod
trad. Bretons
Keltische harp, viool
‘Ik blijf niet dromen’, gevolgd door een swingende kringdans die Anouk in Bretagne leerde.
Het lied ‘Tri Martolod’ is hier een danswijs geworden.

3. Vom Truge
zang, Keltische harp, viool, strijkpsalter
Uit het liedboek van vorstin Sophie von Nassau-Saarbrücken (1752). Anouk werd verliefd op dit lied door de verwijzing naar haar meest geliefde tijdsverdrijven: muziek en spinnen.

Warum bin ich nicht der Rasen,
der empfängt in schöner Nacht,
meine Schäferin zum Schlafe,
den die Liebe wohl bewacht?
Warum bin ich nicht die Brise,
streichelnd über ihren Bauch,
unter ihrem Fuß die Wiese
und in ihrem Mund der Hauch?

Warum bin ich nicht die Welle,
die im Schoße sie empfängt,
warum bin ich nicht die helle
Kette, die sie um sich hängt?
Warum bin ich nicht der Spiegel,
der ihr schönes Antlitz zeigt,
ihren Augen dieses Siegel
ihrer Pracht entgegenneigt?

Warum bin ich nicht die Laute,
über die ihr Finger schwirrt?
Zärtlich klingt mir die vertraute
Stimme, die das Herz verwirrt.
nur ein zupfen dieser Schönen
nähme mich sogleich hinfort
und alle meine Saiten tönen,
mit den ihren im Akkord.

Warum bin ich nicht die Spindel,
ich könnte immer bei dir stehn,
und in einem süßem Schwindel,
würde ihre Hand mich drehn?
Warum bin ich nicht der Rocken,
den sie feuchtet mit dem Mund,
ich wäre nie verdorrt und trocken,
ich wäre glücklich und gesund?

4. Maksum

comp. Jos Koning
Keltische harp, viool
Gebaseerd op korte, swingende vioolstukjes voor Jos’ gevorderde vioolstudenten.

5. Kost Ar C’hoad
trad. Bretons
Keltische harp, viool
Kost ar c’hoad: een dans op swingende muziek. Lastige dans: Plaisir d’amour speelt liever!

6. Isabelle
trad. Vlaams
zang, Keltische harp, strijkpsalter
De tekst van dit lied heeft in al zijn eenvoud een dramatische ondertoon, waarin de pijn van de industriële revolutie gevoeld wordt.

Isabelle mijn dochterke
Waar hebde gij leren naaien?
Te Gent al bij mijn moeje
Hoe leid, hoe leid, hoe leider is ‘t mijn

Isabelle mijn dochterke
Wat hebde gij daar gegeten?
Een vis met gele strepen
Hoe leid, hoe leid, hoe leider is ‘t mijn

Isabelle mijn dochterke
Waar he’n ze dat viske gevangen?
In een kelderke met een tange
Hoe leid, hoe leid, hoe leider is ‘t mijn

Isabelle mijn dochterke
Wat jonde gij aan uwe moeje?
Een oven om in te gloeien
Hoe leid, hoe leid, hoe leider is ‘t mijn

Isabelle mijn dochterke
Wat jonde gij aan uwen broeder?
Een vrouwe gelijk zijn moeder
Hoe leid, hoe leid, hoe leider is ‘t mijn

Isabelle mijn dochterke
Wat jonde gij aan uwen zelve?
Een spaadje om mij te delven
Hoe leid, hoe leid, hoe leider is ‘t mijn

7. Motjesdanscomp. Jos Koning
Keltische harp, viool
Motjes (nachtvlinders) vliegen naar het vuur. Daar loopt het meestal slecht met ze af. Een melodie uit Jos’ serie ‘Miriams Middernacht Melodieën’ (1983).

8. Nachtvlucht
comp. Jos Koning
Keltische harp, viool
Een lange vlucht vogels boven de zee, laag langs de horizon, in een avondschemering. Weer uit de Middernachts Melodieën.

9. Femtusen Man / Tullpolskan
trad. Zweeds
zang, Keltische harp, viool
‘5000 man’, een spotlied op de boerenopstand in Dalarna in de 15e eeuw, daarna een dansmelodie uit dezelfde streek (waar Jos 15 jaar gewoond heeft).

Femtusen man från dalorten sprang
Med spikslagna skor och klubbar i sin hand
Tä att försvara landom
Och somliga gick och somliga sprang
Och somliga kommo alls inte fram
Somliga tratt på hälom
Tiralalali tiralalala
Somliga tratt på hälom

En skilling bank och två bullar bröd
Vill inte dom leva får dom nog dö
Så sjöngs det upp i Bäsna

10. Little Cascade

trad. Schots
Keltische harp, viola d’amore
Toegeschreven aan de Schotse legerofficier MacLennan, die in de eerste wereldoorlog als Duits krijgsgevangene ‘s nachts geplaagd zou zijn door druppend water. Of was het toch slechts een hotelkraan in Londen? Ooit een bagpipe tune, nu een harpfavoriet.

11. O Dag, O Langgewenste Dag
trad. Nederlands
zang, Keltische harp, viola d’amore
Een lied van een zeemanslief. Ze vraagt haar vriend bij diens terugkeer met zijn schip eindelijk eens te kiezen: haar, of de zee. Deze versie stamt uit Volendam; er waren tientallen varianten in omloop, tot Groningen en Limburg toe!

O dag, o langgewenste dag,
daar menig mensch na wenschen mag,
ons scheepjes komen binnen.

‘t Is voor Helvoet of Rotterdam,
dat mijnen zoetelief aankwam?
Ik scheyden uyt met spinnen.

‘k Schopte het spinwiel aan de kant,
en stak het in de ligten-brand,
ja ik schopte ‘t met mijn voeten.

Ik wil gaan kijken naar de schuyt,
of daar mijn zoetelief komt uyt,
hoe minlijk zal ‘k hem groeten.

Wie hoor ik kloppen aan mijn deur,
bent u’t beminde serviteur?
Welkom zo moet gy wezen.

Hoe minlijk was die eerste brief,
die ik u schreef mijn zoetelief,
hebt gy die wel doorlezen?

O ja, mijn lief, mijn waardepand,
dat zoete schriftje van uw hand,
dat was tot mijn vermaken.

Maar toen ik kreeg die laatste brief,
van uwen hand mijn zoetelief,
verstond ik eerst die zaken.

Ach lief wat hebt gy in uw zin,
wilt gy dan weer het zeegat in,
of wilt gy met my paaren?

Zo haald uw zeyltje spoedig in
en doet nu naar uw vrijsters zin
dan hoeft gy niet te varen.

Een vrouw zy is geen vrijster meer,
zy is geen meester van haar eer,
zy mag geen lonkmans minnen.

Maar als het ja-woord is gezeyd
dan is voorgoed die knoop geleyd
die niet en is te ontbinden.

12. Monaghan’s / Tam Lin
trad. Iers / trad. Schots
Keltische harp, viool
‘Die melodie ken ik’ zei Anouk tegen Jos, ‘maar je hebt hem verbasterd!’ Twee versies van Monaghan’s dus, gevolgd door publieksfavoriet Tam Lin.

13. Kickis Brudvals
comp. Olle Moraeus
Keltische harp, viool
Deze bruidswals is in de jaren 1980 gecomponeerd door Olle Moraeus, violist van de groep Orsa Spelmän uit Dalarna (Midden-Zweden).

14. Fyn Swyntie
comp. Jos Koning
Keltische harp, viool
Deze compositie uit 2012 heeft de vorm van een hanter dro, een Bretonse rijdans. Waar de naam vandaan komt (‘fijn zwijntje’) houden we geheim.

15. Een Boom In Het Vondelparktekst: M. Vasalis
comp. Jos Koning
zang, Keltische harp, viool
Het lot van deze boom wordt prachtig onder woorden gebracht door Vasalis en bewoog Jos tot het schrijven van dit dramatische lied.

Er is een boom geveld met lange groene lokken.
Hij zuchtte ruisend als een kind
terwijl hij viel, nog vol van zomerwind.
Ik heb de kar gezien, die hem heeft weggetrokken.

O, als een jonge man, als Hector aan de zegewagen,
met slepend haar en met de geur van jeugd
stromende uit zijn schone wonden,
het jonge hoofd nog ongeschonden.
De trotse romp nog onverslagen.

16. Wakker Blijven
comp. Jos Koning
Keltische harp, viool
Een melodie uit Miriams Middernachts Melodieën. De naam is extra toepasselijk voor harpisten die zich aan deze compositie wagen: een moment wegdromen heeft dramatische gevolgen vanwege de vele haakjes die hier steeds verzet moeten worden.

17. Bruremarsj Fra Norge
trad. Noors
Keltische harp, viola d’amore
Plechtig, zoals de meeste Skandinavische bruidsmarsen. De familie brengt haar dochter weg en zal haar jaren lang niet meer zien.

Have your say